Elbilsladdning

Ny teknik kan ställa nya krav på elanläggningen i din vardag. Med ett ökande antal elbilar ökar naturligtvis även behovet av en fungerande infrastruktur för elbilsladdning både i samhället i stort och i hem- och närmiljö. EL-TEKNIK har kunskapen och tekniken att hjälpa dig se över elanläggningen så att den klarar den ökade belastningen och föreslå lösningar anpassade efter behoven.

Främst är det kraven på elanläggningens serviscentral, huvudledningar och fördelningscentraler som måste ses över. För att ansluta laddstolpar, laddboxar och annan utrustning för elbilar måste det planeras rätt och säkert för att effekten ska räcka till i anläggningen.

EL-TEKNIK är leverantörsobundna och utför förstudier på elanläggningar i fastigheter (flerbostadshus, villor, kontorslokaler mm) till fast pris och finns sedan med i hela kedjan från projektering till installation och service.

Kompletteringsbehov?

El från solen genom solpaneler kan bli ett värdefullt tillskott men måste anslutas rätt i anläggningen. Vi har erfarenhet av både ny- och kompletteringsinstallationer och hjälper dig att hitta rätt energieffektiva och miljövänliga lösning!

Kontakta oss på EL-TEKNIK för eventuella frågor och rådgivning, tfn 026-647200 eller info@el-teknik.net!