Om företaget

Historik

EL-TEKNIK I GÄVLE AB startades 1982 som handelsbolag av bl.a. Hans Engvall. Företaget ombildades och övergick till aktiebolag 1986 och verksamheten drevs från en källarlokal på Luthergatan i Gävle. Under 1994 beslutade Hans och dåvarande partner att de skulle gå skilda vägar och Hans tog över ensam över EL-TEKNIK och dess verksamhet.

1997 flyttade företaget till nya lokaler på S. Kungsgatan 59. Under ca 1,5 år inkvarterades företaget dock i provisoriska lokaler i väntan på att de nuvarande lokalerna renoverades. Vid månadsskiftet november-december 1999 var det äntligen dags för inflyttning i de nya lokalerna där EL-TEKNIK nu har sitt kontor.

Fastigheten på Södra Kungsgatan 59 var från början tobaksmonopol. Under 60-talet byggde företaget AGA TV-apparater i lokalerna och mellan 1971-1997 var AMU-center verksamma i hela kvarteret. Lokalerna där EL-TEKNIK tidigare hade förråd och verkstad var bl.a. under AGA-tiden snickeri samt senare vaktmästeri. I fastigheten finns idag bl.a. även Engelska skolan åk 3-6, färg- och inredningsbutikerna Caparol och KakelDesign, Bastubutiken, Auktionskammaren samt Reklampartner.

EL-TEKNIK utvecklades under åren till ett av Gävles största privatägda elinstallationsbolag och förvärvades i juni 2019 av Bravida. Under 2019 drivs verksamheten som EL-TEKNIK - en del av Bravida och i början av 2020 blir vi Bravida El Gävle.

Under 2010 startades även en verksamhet på St. Ansgars väg 6 i Solna under namnet ELYX El-installations AB. Namnet ändrades sedermera till att from 2017 heta ELYX EL-TEKNIK I SOLNA AB för att tydliggöra kopplingen mellan företagen och de gemensamma resurserna att driva både små och stora arbeten.

Registrering Elsäkerhetsverket

Både EL-TEKNIK I GÄVLE AB och ELYX EL-TEKNIK I SOLNA AB är sedan 2017-06 registerade hos Elsäkerhetsverket och följer egenkontrollprogram utformade i enlighet med de riktlinjerna enl ELSÄK-FS 2017:03.

Om koncernen/intressesfären

Då EL-TEKNIK I GÄVLE AB nu övergår till att vara en egen avdelning inom Bravida-koncernen så kommer verksamheten att separeras från de tidigare koncern-/intresseföretagen.

Dessa kvarstår som tidigare i DEDI INVEST-gruppen: ELYX El-teknik i Solna AB med fokus på servicemarknaden i Solna-området MEKAB med fokus på mekaniska konstruktioner och kundunika lösningar inom detta och SEMCAB med egen konstruktion och produktion av el- och fastighetscentraler, mark-, styr och apparatskåp samt KNX-anläggningar med huvudsäte i Gävle!