Om företaget

Historik

EL-TEKNIK I GÄVLE AB startades 1982 som handelsbolag av bl.a. Hans Engvall. Företaget ombildades och övergick till aktiebolag 1986 och verksamheten drevs från en källarlokal på Luthergatan i Gävle. Under 1994 beslutade Hans och dåvarande partner att de skulle gå skilda vägar och Hans tog över ensam över EL-TEKNIK och dess verksamhet.

1997 flyttade företaget till nya lokaler på S. Kungsgatan 59. Under ca 1,5 år inkvarterades företaget dock i provisoriska lokaler i väntan på att de nuvarande lokalerna renoverades. Vid månadsskiftet november-december 1999 var det äntligen dags för inflyttning i de nya lokalerna där EL-TEKNIK nu har sitt kontor.

Fastigheten på Södra Kungsgatan 59 var från början tobaksmonopol. Under 60-talet byggde företaget AGA TV-apparater i lokalerna och mellan 1971-1997 var AMU-center verksamma i hela kvarteret. Lokalerna där EL-TEKNIK tidigare hade förråd och verkstad var bl.a. under AGA-tiden snickeri samt senare vaktmästeri. I fastigheten finns idag bl.a. även Engelska skolan åk 3-6, färg- och inredningsbutikerna Caparol och KakelDesign, Bastubutiken, Auktionskammaren samt Reklampartner.

EL-TEKNIK är idag ett av Gävles största privatägda elinstallationsbolag och har ca 40 st anställda.

Under 2010 startades även en verksamhet på St. Ansgars väg 6 i Solna under namnet ELYX El-installations AB. Namnet ändrades sedermera till att from 2017 heta ELYX EL-TEKNIK I SOLNA AB för att tydliggöra kopplingen mellan företagen och de gemensamma resurserna att driva både små och stora arbeten.

Registrering Elsäkerhetsverket

Både EL-TEKNIK I GÄVLE AB och ELYX EL-TEKNIK I SOLNA AB är sedan 2017-06 registerade hos Elsäkerhetsverket och följer egenkontrollprogram utformade i enlighet med de riktlinjerna enl ELSÄK-FS 2017:03.

Om koncernen/intressesfären

EL-TEKNIK-gruppen har idag även intressen inom en rad andra företag inom både närliggande branscher och övrigt. Förutom verksamheten med bas och säte i Gävle-området har vi ELYX El-teknik i Solna AB med fokus på servicemarknaden i Stockholmsområdet samt ett företag med fokus på mekaniska konstruktioner och kundunika lösningar inom detta. Utöver detta finns även ett företag med egen konstruktion och eget montage av elcentraler, apparatskåp och KNX-anläggningar med huvudsäte i Gävle!